Go Sapa Hostel

english  Vietnam   Hostel đích thực ở Sapa
Ngày đi:
Ngày đến:
Đêm:Người lớn:Trẻ em:
can_dien_tu
Follow Us
Hostel Video

Contact Us ,
Contact Us

 GO SAPA HOSTEL   

 

Địa chỉ:   Số 25 Đường Thác Bạc - Thị trấn Sapa - Tỉnh Lào Cai

Address: No25 Thac Bac road - Sapa town - Laocai province - Vietnam 

Điện thoại: (+84) 0214 387 1198
Email: info@gosapahostel.com - Hotline: +84 9 3222 3244 - Website:www.gosapahostel.com

(*) Họ Tên(Fullname):   
(*) Địa chỉ(Address):  
(*) Điện thoại(Telephone):  
(*) Thư điện tử(Email):  
(*) Tiêu đề(Title):  
(*) Nội dung(Content):   
(*) Mã(Code):  
hjnqv6
  
 

 

 

GO SAPA HOSTEL   

Địa chỉ:   Số 25 Đường Thác Bạc - Thị trấn Sapa - Tỉnh Lào Cai

Address: No25 Thac Bac road - Sapa town - Laocai province - Vietnam 
Email: info@gosapahostel.com

Số điện thoại lễ tân - liên hệ đặt phòng: 0214 387 1198

  Hotline: +84 9 3222 3244 - Website:www.gosapahostel.com

© Copyright 2009 - 2019 All rights reserved.   Thiết kế website